News & Events

ขอเชิญเยี่ยมชมบูธงานการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 40
เมื่อวันที่23-25 ตุลาคม 2558 บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ได้จัดให้มีการสัมนานอกสถานที่ ณ นาคาคีรีรีสอร์ท ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
งานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 39 บริษัท กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัดและบริษัท แอ็คเซส ไบโอ ซายส์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน ได้เข้าร่วม ออกบูธ แสดงสินค้าในงานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 39 จัดโดยสมาคม เทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่   27-29 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ 
บริษัทกรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ร่วมออกบูธในงานมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการแห่งชาติครั้งที่ 3 ในงาน Thailand LA Forum 2014 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จัดโดยสภาเทคนิคการแพทย์
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2557 ตัวแทนพนักงาน บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักซ์ จำกัด ร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่เด็กๆที่บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรม CSR ที่บริษัทกระทำมาอย่างต่อเนื่องทุกๆปี
บริษัท กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัดและบริษัท แอ็คเซส ไบโอ ซายส์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน ได้เข้าร่วม ออกบูธ แสดงสินค้าในงานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2550 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว
บริษัท กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด และ บริษัท แอ็คเซส ไบโอ ซายส์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน ได้เข้าร่วม ออกบูธ แสดงสินค้าในงานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2551 ในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการแพทย์กับการสร้างเสริมสุขภาพ