ฺBIP บริจาคกระบอก Syringe พร้อมเข็มฉีดวัคซีนชนิด LDS ให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ได้บริจาคกระบอก Syringe พร้อมเข็มฉีดวัคซีนชนิด LDS จำนวน 101,200 ชิ้น ให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมสนับสนุนให้ประชาชนได้รับวัคซีนครบตามเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้