News & Events

บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด บริจาคหมอนขนห่านเทียมให้กับห้องพักแพท์พยาบาลและผู้ป่วย รพ.ราชวิถี โดยเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 คุณณปภัช ทาสอนพันธ์ ผู้แทนขาย เขตกรุงเทพฯ เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ส่งมอบให้กับผู้แทนของ รพ.ราชวิถี
งานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 41
คุณสมพงษ์ จรุงกีรติวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
รับมอบใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก พณ ประวิทย์ รัตนเพียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่
งานประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 (Thailand LA forum 2016) ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559
บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จัดให้มีการอบรมให้กับพนักงานในหัวข้อเรื่องเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบ ISO 9001 : 2015 ณ โรงแรม เคยูโฮม
บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ ร่วมกับรพ.ศิริราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Good Praotice For Blood Collection”
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 40 วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 - 3 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน