News & Events

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ผู้บริหารและทีมงานขายของบริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
เข้าเยี่ยมชมและฝึกอบรมเกี่ยวกับการเจาะเลือดที่ถูกวิธี ที่บริษัท Greiner Bio-One Thailand Ltd.
บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด โดยฝ่ายขายได้เข้าร่วมงานประชุม National Cancer Conference ที่ โรงแรม Miracle Grand วันที่ 12.12.2018
งานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 41
คุณสมพงษ์ จรุงกีรติวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
รับมอบใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก พณ ประวิทย์ รัตนเพียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่
งานประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 (Thailand LA forum 2016) ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559
บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จัดให้มีการอบรมให้กับพนักงานในหัวข้อเรื่องเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบ ISO 9001 : 2015 ณ โรงแรม เคยูโฮม