News & Events

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ฝ่ายขายบริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ได้พาเจ้าหน้าที่ SAVE DRUG เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตที่บริษัท ไกรเนอร์ ไบโอ-วัน (ไทยแลนด์)
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ได้บริจาคกระบอก Syringe พร้อมเข็มฉีดวัคซีนชนิด LDS จำนวน 101,200 ชิ้น ให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมสนับสนุนให้ประชาชนได้รับวัคซีนครบตามเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาท) เพื่อสมทบทุนสร้างรพ.สนามบีดีเอ็มเอส ณ สนามกีฬาธูปะเตมีย์ กองทัพอากาศ เพื่อซื้ออุปกรณ์พยาบาล ในการสร้างรพ.สนามขนาด 100 เตียง รับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มสีเหลือง
ชุดตรวจ COVID-19 Antigen Test Kit (Colloidal Gold) เป็นชุดตรวจวินิจฉัยโรคชนิดเร็ว(Rapid Test) ชนิดเพื่อการวินิจฉัยแบบคัดกรอง โดยตรวจหาแอนติเจนต่อเชื้อ COVID-19 จากตัวอย่างสารคัดหลั่งในโพรงจมูก Nasal swab
เข็มฉีดยา/วัคซีน ชนิด LDS (Low Dead Space) ใช้งานกับกระบอกฉีดยาปกติ สามารถลดปริมาณคงค้างของยาบริเวณปลายกระบอกฉีดทำให้สามารถเพิ่มจำนวน dose ของยา/วัคซีนได้มากขึ้น 10 % เช่นวัคซีน Astra Zeneca ปกติ 1 ขวด สามารถฉีดวัคซีนได้ 10 dose แต่ถ้าใช้ LDS Syringe จะทำให้ฉีดวัคซีน AZ ได้ 11 dose ต่อขวด
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 คุณมนัส ไชยวรรณะ Preduct Specialist อุปกรณ์การแพทย์ บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ได้ทำการอบรมความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่อง mini – iSED ให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.อินทรารัตน์ รามอินทรา