บริจาคสิ่งของให้กับสถาบันบำราศนราดรูเพื่อร่วมต้านภัยโควิท