ฝึกอบรมการจัดเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อให้ได้ผล LAB ที่ถูกต้อง ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี