กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ปี 2563


 บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด บริจาคหมอนขนห่านเทียมให้กับห้องพักแพท์พยาบาลและผู้ป่วย รพ.ราชวิถี โดยเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 คุณณปภัช ทาสอนพันธ์ ผู้แทนขาย เขตกรุงเทพฯ เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ส่งมอบให้กับผู้แทนของ รพ.ราชวิถี