Thailand LA forum 2016


เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559 บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ได้ร่วมออกบู๊ทในงานประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 (Thailand LA forum 2016) ภายใต้แนวคิดการประชุม “ความเสี่ยง ลดได้ ด้วยหัวในคุณภาพ” ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี