บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด จัดสัมมนานอกสถานที่ เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม


เมื่อวันที่23-25 ตุลาคม 2558 บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ได้จัดให้มีการสัมนานอกสถานที่ ณ นาคาคีรีรีสอร์ท ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ในครั้งนี้มีครอบครัวพนักงานร่วมเดินทางทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัว BIP บรรยากาศเป็นไปด้วยความรักความสามัคี