งานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 39


 งานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 39 บริษัท กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัดและบริษัท แอ็คเซส ไบโอ ซายส์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน ได้เข้าร่วม ออกบูธ แสดงสินค้าในงานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 39 จัดโดยสมาคม เทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่   27-29 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่  ในหัวข้อเรื่อง "เทคนิคการแพทย์และความท้าทายในยุค AEC" ซึ่งเป็นโอกาสที่ชาวเทคนิคการแพทย์จะได้พูดคุย รับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ด้านวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้ดียิ่งๆขึ้นไป การเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงสินค้าครั้งนี้ บริษัทฯ มีโอกาสได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น
  • หลอดเจาะเลือดระบบสูญญากาศ Vacuette 
  • ตู้ปลอดเชื้อ (Biohazard Safty Cabinet Class II), Incubator, Hot-air Oven, Centrifuge และอื่นๆ