งาน Thailand LA Forum 2014


 บริษัทกรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ร่วมออกบูธในงานมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการแห่งชาติครั้งที่ 3 ในงาน Thailand LA Forum 2014 "LAB ดี ...มีสุข" 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จัดโดยสภาเทคนิคการแพทย์