กิจกรรมสาธารณะประโยน์ประจำปี 2557


-  บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักซ์ จำกัด โดยคุณอมราภรณ์ จรุงกีรติวงศ์รองกรรมการผู้จัดการ และตัวแทนพนักงาน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ด้วยการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นที่บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2557