งานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 31


- งานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 31 บริษัท กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัดและบริษัท แอ็คเซส ไบโอ ซายส์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน ได้เข้าร่วม ออกบูธ แสดงสินค้าในงานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 31 จัดโดยสมาคม เทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่   25-27 เมษายน 2550 โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่  ในหัวข้อเรื่อง "เทคนิคการแพทย์ตามรอยพระยุคลบาท" ซึ่งเป็นโอกาสที่ชาวเทคนิคการแพทย์จะได้พูดคุย รับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ด้านวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้ดียิ่งๆขึ้นไป การเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงสินค้าครั้งนี้ บริษัทฯ มีโอกาสได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น
หลอดเจาะเลือดระบบสูญญากาศ Vacuette ( รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ www.vacuette.com )
ตู้ปลอดเชื้อ (Biohazard Safty Cabinet Class II), Incubator, Hot-air Oven, Centrifuge และอื่นๆ ( รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ www.accessbioscience.com )