งานพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2008


- งานพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2008
คุณสมพงษ์ จรุงกีรติวงศ์  กรรมการผู้จัดการบริษัท  กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
รับมอบใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก พณ ประวิทย์ รัตนเพียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่
บริษัท กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2008  มาตั้งแต่ปี 2549 จนปัจจุบัน บริษัทภูมิใจในคุณภาพของสินค้า และบริการที่ยอดเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอ จากสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สสร) ซึ่งอยู่ภายใต้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่แห่งประเทศไทย (วว)
 
รายละเอียดดังต่อไปนี้
เลขที่ใบรับรอง Q9 0081 ISIC No. 014/2558
ใบ Certificate ล่าสุด Certificateใบใหม่ วันที่ออกใบรับรองครั้งนี้ 15 มีนาคม 2558 มีผลถึงวันที่ 14 มีนาคม 2561
ใบ Certificate ISO 9001 : 2008 (Thai)
ใบ Certificate ISO 9001 : 2008 (English)

ใบ Certificate ISO 9001:2015 วันที่ออกใบรับรองครั้งนี้ 15 มีนาคม 2561 ใบรับรองมีผลถึงวันที่ 14 มีนาคม 2564
www.b-i-p.co.th/Content/News/ISO 2015 Eng.pdf

www.b-i-p.co.th/Content/file/ISO 2015.pdf