งานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 32


- บริษัท กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด และ บริษัท แอ็คเซส ไบโอ ซายส์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน ได้เข้าร่วม ออกบูธ แสดงสินค้าในงานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 32 จัดโดยสมาคม เทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ในหัวข้อเรื่อง "เทคนิคการแพทย์กับการสร้างเสริมสุขภาพ" ซึ่งเป็นโอกาสที่ชาวเทคนิคการแพทย์จะได้พูดคุย รับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ด้านวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้ดียิ่งๆขึ้นไป
การเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงสินค้าครั้งนี้ บริษัทฯ มีโอกาสได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น

•     หลอดเจาะเลือดระบบสูญญากาศ Vacuette ( รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ www.vacuette.com )
•     ชุดตรวจ Rapid Test Kits: Determine 1&2, Determine HBsAg, Determine Syphilis TP
( รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ www.determinetest.com )
•     ตู้ปลอดเชื้อ (Biohazard Safty Cabinet Class II)( รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ www.accessbioscience.com )
     
-     Incubator, Hot-air Oven รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ www.jeiotech.com
-     Centrifuge รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ www.centurionscientific.co.uk