อบรมวิชาการเกี่ยวกับกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และการปฏิบัติที่ถูกต้องในห้องปฏิบัติการ(Laboratory)

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ โดยฝ่ายขายได้จัดฝึกอบรมการจัดเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อให้ได้ผล LAB ที่ถูกต้อง ที่ รพ.ค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ โดยฝ่ายขายได้จัดฝึกอบรมการจัดเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อให้ได้ผล LAB ที่ถูกต้อง ที่ รพ.ชลบุรี
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ โดยฝ่ายขายได้จัดฝึกอบรมการจัดเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อให้ได้ผล LAB ที่ถูกต้อง ที่ รพ.กลาง
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ โดยฝ่ายขายได้จัดฝึกอบรมการจัดเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อให้ได้ผล LAB ที่ถูกต้อง ที่ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด โดยฝ่ายขายได้จัดฝึกอบรมการจัดเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อให้ได้ผล LAB ที่ถูกต้อง ที่ รพ.พระปกเกล้าจันทบุรี
เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2561 บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ โดยฝ่ายขายได้จัดฝึกอบรมการจัดเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อให้ได้ผล LAB ที่ถูกต้อง ที่ รพ.เซ็นทรัลเยนเนอรัล
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 Product Specialist บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ฝึกอบรมการจัดเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อให้ได้ผล LAB ที่ถูกต้อง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ นครปฐม