อบรมวิชาการเกี่ยวกับกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และการปฏิบัติที่ถูกต้องในห้องปฏิบัติการ(Laboratory)

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 คุณพัชราภรณ์ วรรณสินธุ์ Preduct Specialist ระบบเจาะเลือด บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ได้อบรมวิชาการเกี่ยวกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และการปฏิบัติที่ถูกต้องในห้องปฏิบัติการ(Laboratory) ให้กับเจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 คุณพัชราภรณ์ วรรณสินธ์ Product Specialist และคุณสุวรรณี นพรัตน์ ผู้แทนขาย บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ได้อบรมวิชาการเกี่ยวกับกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และการปฏิบัติที่ถูกต้องในห้องปฏิบัติการ(Laboratory) ให้กับเจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 คุณพัชราภรณ์ วรรณสินธ์ Product Specialist และคุณสุวรรณี นพรัตน์ ผู้แทนขาย บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ได้อบรมวิชาการเกี่ยวกับกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และการปฏิบัติที่ถูกต้องในห้องปฏิบัติการ(Laboratory) ให้กับเจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 คุณพัชราภรณ์ วรรณสินธ์ Product Specialist บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ได้อบรมวิชาการเกี่ยวกับกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และการปฏิบัติที่ถูกต้องในห้องปฏิบัติการ(Laboratory) ให้กับเจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 คุณพัชราภรณ์ วรรณสินธ์ Product Specialist บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ได้อบรมวิชาการเกี่ยวกับกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และการปฏิบัติที่ถูกต้องในห้องปฏิบัติการ(Laboratory) ให้กับเจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลไทยนครินทร์
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 คุณพัชราภรณ์ วรรณสินธ์ Product Specialist บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ได้อบรมวิชาการเกี่ยวกับกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และการปฏิบัติที่ถูกต้องในห้องปฏิบัติการ(Laboratory) ให้กับเจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลบีเอ็มซี พลัส จ.ชลบุรี
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 คุณพัชราภรณ์ วรรณสินธ์ Product Specialist บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ได้อบรมวิชาการเกี่ยวกับกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และการปฏิบัติที่ถูกต้องในห้องปฏิบัติการ(Laboratory) ให้กับเจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท