ฉบับที่ 7 กันยายน - ธันวาคม 2546


- - สิ่งที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกับเลือด จำเป็นต้องทราบ ( Exposure to Blood: What Health-Care Workers Need to Know .)
คุณลักษณะของหลอดเก็บเลือดชนิด LITHIUM HEPARIN TUBE .
เล็กๆน้อยๆทีมักถูกลืม ใน Pre analytical process .

-อ่านข่าวเพิ่มเติม