การประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 40


 ขอเชิญเยี่ยมชมบูธงานแสดงสินค้าของบริษัทกรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัดในงานการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 40 จัดโดยสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 - 3 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน